Czasami na mapach zamieniają się dźwięki gracze słyszą dziwne echo ten plugin to naprawia.
Plugin autorstwa DarkGL

Kod php:
#include <amxmisc>

#include <fakemeta>
#include <fakemeta_util>

public plugin_init() {
    
register_plugin("Blokada room type""1.0""DarkGL")
    
    
set_task(1.0,"vCheck")
}

public 
vCheck(){
    new 
iEnt = -1;
    
    while((
iEnt fm_find_ent_by_class(iEnt,"env_sound")) != 0){
        if(
pev_valid(iEnt)){
            
fm_set_kvd(iEnt,"radius","128")
            
fm_set_kvd(iEnt,"roomtype","0")
        }
    }