ja już ich wczoraj upomniałem po tej skardze. także konsekwencji nie będę wyciągał już. Ale gdy następnym razem wywiną taki numer, kara będzie najsurowsza.