Taki z nudów w wolnej chwili napisany
Plugin działa na serwerach steam tylko

Plugin sprawdza poprawnośc interpu u gracza co jakiś czas, wszystko można sobie wyregulować taskiem


Kod php:
#include <amxmodx>

#define TEST_TASK       991

new countDown[33];
new 
goodInterp[33];

public 
plugin_init()
{
    
register_plugin("Interp""0.1""shockwave")     
}

public 
interp(id,const cvar[],const value[])
{
    if (
str_to_float(value) != 0.01) {                               // 0.01 interp
        
if(!task_exists(id)){ set_task(1.0,"ZmienInterp",id); }
        
goodInterp[id] = false;
        } else {
        
goodInterp[id] = true;
        if(
task_exists(id)) { remove_task(id); }
    }
    
}

public 
client_putinserver(id) { 
    
query_client_cvar(id,"ex_interp","interp"); 
    
countDown[id] = 10;                                            // Czas za ile ma wykopac
    
set_task(1.0,"RunTest",id+TEST_TASK); 
}

public 
client_disconnect(id) { 
    if(
task_exists(id)) { remove_task(id); } 
    if(
task_exists(id+TEST_TASK)) { remove_task(id+TEST_TASK); }  
}

public 
ZmienInterp(id)
{
    
query_client_cvar(id,"ex_interp","interp");
    
    if(!
goodInterp[id]){ set_task(1.0"ZmienInterp",id); }
    
    if(!
goodInterp[id] && countDown[id] < 1) { server_cmd"kick #%d ^"Nie zmieniles interpu!!^""get_user_useridid )); }
    
    
set_hudmessage(255000.020.3606.01.0);
    
show_hudmessage(id"Zmien Interp! (0.01) [%d] ",countDown[id])
    
    
countDown[id] --;
}


public 
RunTest(id)
{
    
id -= TEST_TASK;
    
query_client_cvar(id,"ex_interp","interp");
    
set_task(5.0,"RunTest",id+TEST_TASK);                        // Co ile Ma sprawdzac interp (5.0)
}

/* AMXX-Studio Notes - DO NOT MODIFY BELOW HERE
*{\\ rtf1\\ ansi\\ deff0{\\ fonttbl{\\ f0\\ fnil Tahoma;}}\n\\ viewkind4\\ uc1\\ pard\\ lang1033\\ f0\\ fs16 \n\\ par }
*/