Opis:

Ten oto plugin pozwala na kopanie granatów (Każdego Rodzaju) , polega to na tym , iż podchodzisz jak najbliżej granatu i naciskasz E

Cvary:

• kickthenades_radius (Dom. 75) //Zwiększ by moc kopnąć granaty, które znajdują się dalej.

• kickthenades_speed (Dom.1000) //Zwiększ by kopnąć granaty z większą siłą.

• kickthenades_height (Dom. -50) //Wpływa na kąt kopania granatów.

Instalacja:

Plik kopnij_granat.amxx do folderu addons/amxmodx/plugins
Plik kopnij_granat.sma do folderu addons/amxmodx/scripting
W addons/amxmodx/configsplugins.ini dopisujemy kopnij_granat.amx

Download: kopnij granat.rar - Speedy Share - upload your files here


opis z: AMXX.PL

z pozdrowieniami: FunnyGun